Concrete + Wood + Steel = HG Table av Gore Design Co.

Mer info här.