Full Windsor av QuickFix

Kan komma till hands när snön smälter.

Mer info här.