ROCKER BENCH MUSTAFA #06 av Helmut Morrison

Nu förväntar jag mig en Rocker Bench Mustafa i alla receptioner, väntsalar och alla andra ställen där man behöver sitta ner och vänta!

Mer info från Helmut Morrison